Chi trả cho các dịch vụ và hạ tầng đô thị: Nghiên cứu so sánh tài chính đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng Hải và Jakarta


Tác giả: UNDP Việt Nam và Viện Kinh tế TP Hồ Chí Minh
Ngày xuất bản: 2007-07-06
Tóm tắt:Mục tiêu của nghiên cứu này là: phân tích những xu hướng trước đây và cách làm hiện nay của việc thu và phân bổ các nguồn lực tài trợ cho cơ sở hạ tầng và dịch vụ đô thị ở Tp.HCM; tiến hành những phân tích tương tự cho Thượng Hải và Jakarta, và so sánh kết quả với những gì mà Tp.HCM đã đạt được cho đến nay; nêu bật những chính sách và thông lệ hiệu quả nên phát huy, cũng như những chính sách và thông lệ cần được củng cố hay điều chỉnh; xác định những nguồn thu tiềm năng cao nhưng chưa được tận dụng; và đề xuất một số cải thiện trong hiệu quả và kết quả chi tiêu. Nghiên cứu này không phải là một cuộc thẩm định, kiểm toán hay điều tra. Thay vì đó, đây là một đánh giá từ bên ngoài về những gì tỏ ra đang hoạt động tốt và lĩnh vực nào cần được cải thiện, với mục tiêu là đưa ra những khuyến nghị mang tính xây dựng để hỗ trợ Tp.HCM hoàn thành những nhiệm vụ phát triển đã đề ra.

Mặc dù nhóm nghiên cứu đã cố gắng thu thập được nhiều nhất thông tin liên quan để hiểu được các chính sách và thông lệ ngân sách ở Tp.HCM, Thượng Hải và Jakarta, và rất cẩn thận trình bày số liệu này một cách khách quan nhất, nhưng nghiên cứu này vẫn có những hạn chế. Tài chính công là lĩnh vực vừa phức tạp vừa rất nhạy cảm. Các nhà quản lý đô thị không có động lực chia sẻ thông tin tài chính với bên ngoài: vì lợi ích không thấy được một cách trực tiếp, nhưng rủi ro tiềm tàng lại rất lớn. Do đó, rõ ràng có những lỗ hổng đáng kể về số liệu, mà khi được lấp đầy, có thể thay đổi những phát hiện và khuyến nghị của nhóm nghiên cứu. Đồng thời, những so sánh giữa các quốc gia cũng thường bị diễn dịch sai thành những đề xuất nhân rộng những thông lệ ở một nước vốn có thể không phù hợp với nước khác, do bối cảnh lịch sử và kinh tế khác nhau cũng như môi trường chính trị, xã hội và thể chế không tương đồng. Chúng ta không nên nhìn những tương đồng và khác biệt giữa Tp.HCM, Thượng Hải và Jakarta như .những thông lệ tốt nhất và tồi nhất., mà là nguồn thảo luận và phản ánh thực tế với hy vọng kinh nghiệm ở nơi khác có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn tình hình của chính mình, cũng như cho chúng ta những ý tưởng có thể áp dụng phù hợp với yêu cầu và khả năng của mình.

Advertisements
This entry was posted in Kinh tế đô thị, Xã hội học và các vấn đề xã hội, Xã hội học đô thị, Điểm sách. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s